TSKgel UP-SW2000

TSKgel UP-SW2000

TSKgel UP-SW2000 色谱柱采用粒径为2 μm,表面键合了二醇基的硅胶颗粒充填。是用于生物大分子分离的尺寸排阻色谱分析柱。

特长:

➣ 填料粒径为2 µm、针对小分子蛋白、多肽、寡核苷酸等生物大分子/中型分子进行快速分析(15 cm 规格柱)以及高分辨率分析(30 cm 规格柱)。

➣ 与TSKgel SW系列色谱柱具有相同的填料表面特性。

➣ 填料的特性(孔隙容量、校正曲线的斜率等)与TSKgel G2000SWXLと相同,所以非常适合用来分离小分子蛋白、蛋白片段、多肽、寡核苷酸。

基质:

硅胶

粒径:

2 µm

孔径:

12.5 nm

官能团:

二醇基

pH 值范围:

2.5 – 7.5

分离范围(以球状蛋白为例):

5,000 – 100,000 Da

蛋白质的校正曲线

TSKgel UP-SW2000

色谱柱:TSKgel UP-SW2000(4.6 mm I.D. × 30cm)
流动相:100 mmol/L 磷酸缓冲液(pH 6.7) +100 mmol/L 硫酸钠+ 0.05 % 叠氮化钠
流 速:0.35 mL/min 温 度:25 ℃
检 测:UV 280 nm 进样量:10 μl
样 品:
1. 甲状腺球蛋白(MW 640,000)
2. γ-球蛋白(MW 155,000)
(2′. γ-球蛋白二聚体)
3. 卵清蛋白(MW 47,000)
4. 核糖核酸酶A(MW 13,700)
5. p-氨基苯甲酸(MW 137)

货号

产品名称

粒径

柱身材质

内径(mm)

柱长(cm)

0023515

TSKgel UP-SW2000

2 µm

不锈钢

4.6

15

0023514

TSKgel UP-SW2000

2 µm

不锈钢

4.6

30

0023516

TSKgel guardcolumn UP-SW2

不锈钢

4.6

2

0023517

TSKgel guardcolumn UP-SW2 DC

不锈钢

4.6

2

出货溶剂:0.1 mol/L磷酸缓冲液+ 0.1 mol/L Na2SO4 + 0.05 %叠氮化钠水溶液(pH6.7)