Siltek处理保护柱和富集柱

Siltek处理保护柱和富集柱

提高极性化合物分析的准确性,尤其适用于有机氯杀虫剂。异狄氏剂的分解率不超过1%

在Restek所有类型保护柱中,惰性最好

可耐受操作温度:380°C

货号

内径

外径

长度

包装量

10026

0.25mm

0.37 ± 0.04mm

5m

ea.

10026-600

0.25mm

0.37 ± 0.04mm

5m

6-pk.

10036

0.25mm

0.37 ± 0.04mm

10m

ea.

10036-600

0.25mm

0.37 ± 0.04mm

10m

6-pk.

10027

0.32mm

0.45 ± 0.04mm

5m

ea.

10027-600

0.32mm

0.45 ± 0.04mm

5m

6-pk.

10037

0.32mm

0.45 ± 0.04mm

10m

ea.

10037-600

0.32mm

0.45 ± 0.04mm

10m

6-pk.