NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004

NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004

  • 产品型号:  2009-0008
  • 简单描述
  • NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004
    琥珀色高密度聚乙烯材质,琥珀色聚丙烯螺旋盖子。这些瓶子节省空间,有助于保存光敏感液体或干燥物品。NALGENE琥珀色瓶符合美国药典23,661中关于Z大光透射度的要求。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。
详细介绍

 

NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004

琥珀色高密度聚乙烯材质,琥珀色聚丙烯螺旋盖子。这些瓶子节省空间,有助于保存光敏感液体或干燥物品。NALGENE琥珀色瓶符合美国药典23,661中关于zui大光透射度的要求。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。
订购信息:

Cat. No.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2009-0004  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2009-0008  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2009-0016  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2009-0032  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2009-0064 
NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004
容量, ml  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  125  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  250  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  500  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  1000  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  2000 
容量, oz.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  8  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  16  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  32  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  64 
盖尺寸, mm  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  28  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  38  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  53  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  63 
 尺寸 H x W x D, mm  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  102 x 64 x 38  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  114 x 76 x 48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  140 x 94 x 58  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  180 x 125 x 71  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  239 x 152 x 81 
 尺寸 H x W x D, in.  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  4 x 2-1/2 x 1-1/2  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  4-1/2 x 3 x 2  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  5-1/2 x 3-3/4 x 2-1/4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  7 x 5 x 2-3/4  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  9-1/2 x 6 x 3-1/4 
 每盒数量 NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  12  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  6  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  4 
 每箱数量 NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  72  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  72  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  48  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  24  NALGENE琥珀色矩形瓶2009-0004  12