NALGENE移液管浸泡桶5242-0020

NALGENE移液管浸泡桶5242-0020

  • 产品型号:  5242-0020
  • 简单描述
  • NALGENE移液管浸泡桶5242-0020
    交联高密度聚乙烯材质,PPCO底座。瓶体耐磨、坚硬且严丝无缝,可防止应力开裂。非常适合与相应的NALGNEE冲洗器和蓝一起来浸泡玻璃器具,清洗移液管。凸缘底座可增加稳定性。它是优秀的大型通用容器,且带有防尘盖。
详细介绍

NALGENE移液管浸泡桶5242-0020
交联高密度聚乙烯材质,PPCO底座。瓶体耐磨、坚硬且严丝无缝,可防止应力开裂。非常适合与相应的NALGNEE冲洗器和蓝一起来浸泡玻璃器具,清洗移液管。凸缘底座可增加稳定性。它是优秀的大型通用容器,且带有防尘盖。注意:浓硫酸会使移液管浸泡桶倾倒。使用硫酸-重铬酸盐化合物清洗移液管时,酸的浓度必须小于等于60%。瓶标签上的配方有效,且能比标准溶液保持更长的时间。请勿在移液管浸泡桶中配置该溶液。将浸泡桶置于滴水板、水槽或容器中,它们必须足够大,以保证当浸泡桶中液体泄漏时,不会洒到外边。使用该溶液时,建议您使用5加仑的耐用型圆筒容器(目录编号11100-0005)来保存移液管浸泡桶。

订购信息:

 

Cat. No.  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  5242-0020  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  5242-0030  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  5242-0040  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  5242-0050  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  5242-0060 
NALGENE移液管浸泡桶5242-0020
 大小 NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  B  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  C  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  D  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  E  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  F 
 尺寸 (H x D), mm  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  229 x 165  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  457 x 127  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  514 x 165  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  686 x 165  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  914 x 175 
 尺寸(H x D), in.  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  9 x 6-1/2  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  18 x 5  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  20-1/4 x 6-1/2  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  27 x 6-1/2  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  36 x 6-7/8 
每盒数量 NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  1  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  1  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  1  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  1  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  1 
 每箱数量 NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  12  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  6  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  6  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  6  NALGENE移液管浸泡桶5242-0020  2